Francais
Nederlands
English

Reserveren

Wilt u meer informatie of reserveren, geef dan de volgende gegevens aan ons door:

  • uw naam

  • adres

  • telefoonnummer

  • emailadres

  • aantal personen

  • gewenste periode

Dit kan d.m.v.

Wilt U bij aanmelding voor een cursusweek een aanbetaling van 200 euro overmaken op rekeningnummer NL26 INGB 066 29 63 512 van de ING bank te Veldhoven, t.n.v. R. Scheffers.
 

Peggy en Roland Scheffers

atelier, cursus edelsmeden, cursus sieraden maken, edelsmeden, edelsmid roland scheffers, edelsmid, espere workshops edelsmeden, Espere, frankrijk, herinneringsartikelen, kursus, kursussen, lot, opdrachten, portret boetseren, roland scheffers, rouwsieraden, sieraden restaureren, workshops edelsmeden,